Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 95

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 11540

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 472255

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23051415

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Bạn có biết ?

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017

Chủ nhật - 19/02/2017 10:02
Số:03 /KH-KHHN, ngày 05 tháng 01 năm 2017 KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017
KẾ HOẠCH  THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM  2017

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”,  thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 – 2021), Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị 20 năm kỷ niệm thành lập Hội khuyến học Hà Nội (4/2/1998-4/2/2018), Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Hội Khuyến học trong toàn Thành phố thực hiện các nội dung sau:
 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt liên kết, phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Mọi hoạt động khuyến học, khuyến tài đều hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập.
- Phát huy những thành tích về xây dựng, phát triển của Hội Khuyến học Hà Nội trong 19 năm qua trên cơ sở nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, đặc biệt là những phong trào do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng như: Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, phong trào gây quỹ Khuyến học Khuyến tài, phong trào học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.Thúc đẩy phong trào học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đã triển khai nhiều năm qua.
Với những mục tiêu trên, việc tổ chức tuyên truyền các nội dung về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhằm tạo nhận thức thống nhất trong cán bộ, đảng viên, tạo đồng thuận trong xã hội, trong nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, về sự cần thiết phải xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
 
 II/ NỘI DUNG
1/ Quán triệt tư tưởng Nghị quyết Trung ương 8 về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo” theo quan điểm cấu trúc lại hệ thống giáo dục, trong đó cần nêu rõ vai trò và vị trí của xã hội học tập và đổi mới căn bản mục tiêu giáo dục.
2/ Tuyên truyền thành tựu đã đạt được trong 19 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Hà Nội và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Hà Nội (ngày 4/02/1998- 4/2/2018), đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, nội dung cần nhấn mạnh:
- Tư vấn, tham mưu với Đảng và chính quyền, góp ý với ngành giáo dục và đào tạo về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành xã hội học tập...
- Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
- Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
- Đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu và chuyển phong trào sang giai đoạn mới - giai đoạn xây dựng xã hội học tập.
- Biểu dương những tấm gương khuyến học, những cán bộ,hội viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh những nhà hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...
3/ Tuyên truyền về việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 11CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 26-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 06-KH/UBNDTPcủa Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI là “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện cho mọi công dân đều được học tập suốt đời”và thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam qua Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo tinh thần và quan điểm chỉ đạo xây dựng XHHT trong Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”. Nội dung cần nhấn mạnh:
- Đối với Thủ đô Hà Nội, giai đoạn đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì xây dựng XHHT vừa là yêu cầu cấp bách vừa là yêu cầu chiến lược lâu dài.
- Mọi cá nhân đều có trách nhiệm học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư và gia đình có trách nhiệm học tập và tạo điều kiện để mọi người được học tập suốt đời.
- Đẩy mạnh xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình học tập phù hợp: Trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục thường xuyên, cá nhân tự học; học từ xa, gia đình học tập; dòng họ học tập, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp học tập… - Phát huy thế mạnh của các Trung tâm học tập cộng đồng -  một thiết chế giáo dục và là cơ sở của mô hình xây dựng xã hội học tập của Việt Nam.
4/ Thông qua các đợt khảo sát, hội thảo, sơ kết, tổng kết các mô  hình thí điểm, cần tuyên truyền sâu rộng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, phổ biến rộng rãi bộ chỉ số đánh giá các mô hình học tập.
 
 III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Đối với Hội khuyến học thành phố Hà Nội:
-Ngoài việc tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên Website của Hội, Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Hà Nội mới, Ban Dân tộc để đưa bài, tin tuyên truyền trên các tập san và báo của đơn vị.
-Tổ chức triển khai kế hoạch chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 đến các Hội khuyến học,quận, huyện, thị xã;
- Biên tập và xuất bản tập san Khuyến học Hà Nội 2017 với nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT,tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội khuyến học toàn quốc lần thứ V, chuẩn bị Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Hà Nôi (1998-2018).
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Hà Nội.

2/Đối với Hội khuyến học quận, huyện, thị xã:
2.1/ Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
          - Đưa tin, bài trên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
          - Gửi bài về trang Website của Hộithành phố.
        - Tổ chức kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam và tổ chức Ngày hội khuyến học ở địa phương mình.
2.2/ Tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua cuộc vận động xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. sinh hoạt của câu lạc bộ, nhà văn hóa..
2.3/ Tuyên truyền trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục chính qui và không chính qui…
2.4/ Chú ý tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Dân tộc, thángKhuyến học,cácChương trình khuyến học của địa phương và chào mừngĐại hội khuyến học của cấp mình.
Nơi nhận:
  • Ban dân vận TU;
  • Ban Tuyên giáo TU;
  • Vp UBNDTP;                Để báo cáo
  • Sở Nội vụ;
  • Sở GDDT;
  • Cụm Thi đua số XIX;
  • Các hội thành viên để thực hiện;
  • LưuVT./.                                                                
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
           
 
 
 
 
   Nguyễn Thị Ngọc Minh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học