Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 11391

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 229900

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24137888

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Sổ Tay Khuyến Học - Tin tức

DÂN VẬN KHÉO, VẬN ĐỘNG NGƯỜI LỚN HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở PHƯỜNG NHÂN CHÍNH

Thứ tư - 16/06/2021 11:17
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, xã hội Việt Nam là một xã hội “Do dân, vì dân”, nhân dân là người làm chủ xã hội, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, Vì vậy, công tác dân vận để làm cho dân hiểu, dân tin, dân làm theo chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ, tuân thủ chính sách Pháp luật của Nhà nước là một nhiệm vụ rất quan trọng để sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước ta được thành công.Người dạy: “Tất cả cán bộ chính quyền, cán bộ đoàn thể và tất cả Hội viên của các tổ chức Nhân dân đều phải phụ trách Dân vận”. Như vậy, tất cả những cán bộ làm công tác khuyến học cũng là những người phải làm Dân vận với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập để nâng cao dân trí, học tập suốt đời để xây dựng đất nước Việt nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
DÂN VẬN KHÉO, VẬN ĐỘNG NGƯỜI LỚN HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở PHƯỜNG NHÂN CHÍNH

DÂN VẬN KHÉO, VẬN ĐỘNG NGƯỜI LỚN HỌC TẬP THƯỜNG XUYÊN, HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở PHƯỜNG NHÂN CHÍNH

      Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về dân vận, đồng thời thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và Hội khuyến học các cấp về chuyên đề “Dân vận khéo”, Hội khuyến học phường Nhân chính đã tích cực triển khai thực hiện Dân vận khéo trong mọi mặt hoạt động từ nhiều năm nay và đặc biệt là trong năm 2020, cụ thể như sau:
1/ Sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, quản lý của Nhà nước về Dân vận khéo trong công tác khuyến học, XDXHHT đối với Hội khuyến học phường Nhân chính:
      Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy và UBMTTQ phường đã phát động phong trào thi đua Dân vận khéo trong các tổ chức thành viên của UBMTTQ, Hội khuyến học là một thành viên của UBMTTQ nên đã được quán triệt tinh thần chỉ đạo đó để áp dụng trong mọi mặt công tác khuyến học, XDXHHT. Phường đã phát động viết bài Tấm gương điển hình về dân vận khéo, yêu cầu Hội khuyến học cùng cả HTCT vận động toàn dân thi đua làm tốt các cuộc vận động và phong trào như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, vận động quần chúng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng ngăn chặn hiệu quả, kịp thời đại dịch Covid-19, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phường luôn quán triệt Hội khuyến học là một tổ chức xã hội là Hội của tổ chức nhân dân, là Hội đặc thù được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mọi nội dung hoạt động của Hội đều do nhân dân, vì nhân dân nên Dân vận là phương pháp chủ yếu trong công tác Hội.
2/ Các hoạt động tuyên truyền (nội dung, biện pháp, đội ngũ tuyên truyền viên) để thực hiện dân vận khéo trong công tác khuyến học, XHXHHT
Hội khuyến học phường Nhân chính luôn xác định tầm quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin tuyên truyền phải đi trước một bước nếu muốn thành công.
      - Nội dung thông tin tuyên truyền: các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của các cấp ủy Đảng, Chính phủ và Chính quyền các cấp, của các cấp Hội về công tác khuyến học khuyến tài , XDXHHT (ví dụ chỉ thị 11 của Bộ CT, KL 49 của TW, QDD của Thủ tướng CP, tiêu chí các mô hình học tập của Bộ GD)…). Hàng năm thông tin tuyên truyền về Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm cùng các chỉ tiêu phấn đấu XDXHHT. Thông tin về nội dung Dân vận khéo để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Hội.
      - Đối tượng cần tuyên truyền: Trước hết là thông tin tuyên truyền cho đội ngũ các Ủy viên Ban chấp hành, các Chi hội trưởng, lãnh đạo và HTCT các Khu dân cư, Trưởng các Đoàn thể đã ký kết phối hợp, TRưởng các Ban khuyến học Dòng họ. Sau đó là thông tin tuyên truyền đến các Hội viên khuyến học và toàn dân. Đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán chính là các Chi hội trưởng ủy viên Ban chấp hành Hội. Hàng năm, đội ngũ này đều được tập huấn kỹ nhiều buổi, được phát nhiều tài liệu hướng dẫn và giải thích rõ về các nội dung công tác Khuyến học XDXHHT, về phương pháp dân vận để vận động tuyên truyền cho Cấp ủy, HTCT, Hội viên Kh và nhân dân của từng khu dân cư, từng gia đình trong Dòng họ.
      - Biện pháp tuyên truyền:Phát tài liệu, ấn phẩm, tập huấn, lãnh đạo Hội tranh thủ trao đổi tuyên truyền tại các Hội nghị và cuộc họp lớn nhỏ ở Phường và tại các Khu dân cư, Trường học, Dòng họ, họp Đảng viên 2 chiều. Viết nhiều tin bài thường xuyên đăng trên Cổng thông tin của Phường. Cán bộ Hội tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để dân vận, tuyên truyền nhân dân hiểu được lợi ích của XDXHHT để nhân dân ủng hộ và tham gia phong trào.
3/ Dân vận khéo tạo nên Chất lượng hiệu quả của các thiết chế văn hóa, giáo dục (TT HTCĐ, Nhà văn hóa, Nhà hội họp, dạy nghề…)
      Để phát triển rộng rãi phong trào học tập của người lớn, ngoài việc sử dụng triệt để và phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất trang thiết bị của Phường (như Hội trường UBND, Nhà Văn hóa Phường) để tổ chức các hoạt động tập huấn, học tập, dạy nghề, hướng dẫn các kỹ năng và giáo dục kiến thức cho nhân dân, thì hệ thống các Nhà văn hóa, Nhà Hội họp, hệ thống sân chơi cộng đồng, các không gian công cộng trong phường (như Đình và các không gian cảnh quan xung quanh Đình, Chùa, Nhà Văn chỉ…) là những địa điểm chủ yếu để tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ với nhiều loại hình hoạt động đa dạng đáp ứng các nhu cầu học tập của người lớn và trẻ em các lứa tuổi.
      Dân vận trong nội dung này cũng đa dạng: Ban giám đốc TTHTCĐ phối hợp với UBND và các ban ngành đoàn thể để tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn, thông tin tuyên truyền tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa phường (pháp luật, giáo dục các kỹ năng như PCCC, VSATTP, sức khỏe y tế, sử dụng các thiết bị gia đình…mở các lớp dạy nghề ).Trong đó rất quan trọng là phải dựa vào các Khu dân cư, các cá nhân nòng cốt : đội ngũ lãnh đạo các KDC, các cộng tác viên tình nguyện hướng dẫn nghề (các nghề truyền thống, dạy múa hát, thể thao ….), hoặc tự tổ chức thành các nhóm để dạy lẫn nhau, lập các Câu lạc bộ văn nghệ thể thao tại các khu dân cư để hoạt động thường xuyên, tự chi trả kinh phí hoạt động.
      Dân vận khéo để thu hút được đội ngũ Cộng tác viên dạy nghề tham gia hướng dẫn các lớp Dạy nghề, dạy kỹ năng tại Phường : ví dụ như bà Đoàn Ngọc Mai (KDC Thọ) dạy nghề nấu cỗ, ông Nguyễn Quý Bảo dạy nghề Trồng cây cảnh, bà nghệ nhân Kim Dung và nghệ nhân Nguyễn Văn Đảm (KDC Ninh phúc) dạy đàn hát dân ca vv… đều là hội viên khuyến học của phường Nhân chính, tình nguyện tham gia làm nòng cốt cho phong trào học tập của người lớn.
4/ Dân vận khéo trong Công tác phối hợp với các đoàn thể, xây dựng quỹ, khen thưởng
      - Để tăng cường sức mạnh cho phong trào khuyến học và phát triển rộng về mọi mặt, Hội KH đã ký kết Chương trình phối hợp với 5 Đoàn thể lớn trong Phường từ năm 2018 đến nay. Nhờ đó, Hội đã thực hiện tốt công tác Thanh vận và Phụ vận: riêng trong năm 2020 đã ký kết và triển khai 02 Kế hoạch liên tịch với Đoàn TN và Hội PN cùng thực hiện nhiệm vụ kê hoạch công tác năm 2020 (tổ chức Tọa đàm, tổ chức hoạt động Thiện nguyện, tổ chức lớp dạy nghề …). Thông qua Hội Người Cao tuổi, Hội KH đã vận động các hội viên NCT tham gia Hội KH, hỗ trợ các hoạt động dạy nghề (tổ chức lớp nấu cỗ ở Đình Cự chính được Hội NCT tạo điều kiện).
      - Dân vận khéo để xây dựng Quỹ khuyến học: Hội tập huấn cho đội ngũ Chi hội trưởng KH về phương pháp dân vận khéo để vận động KDC xây dựng Quỹ KH phường và Quỹ KH khu dân cư, Quỹ KH Dòng họ, Quỹ KH gia đình. Lãnh đạo Hội tích cực vận động thuyết phục HTCT các khu dân cư, tổ dân phố (trong đó có sự ủng hộ của lãnh đạo phường thông qua chủ trương, các văn bản hàng năm của phường như Công văn của UBND gửi các KDC Tổ dân phố kêu gọi ủng hộ xây dựng 5 loại Quỹ trong đó có quỹ khuyến học). Hội tích cực tìm các nhà hảo tâm để ủng hộ trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các Chi hội tích cực vận động các gia đình xây dựng quỹ KH gia đình vv…Hội kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình về đóng góp xây dựng Quỹ KH với số tiền lớn vv…
      - Dân vận khéo thông qua các hình thức khen thưởng: Hội Kh đã làm tốt công tác khen thưởng kịp thời những Tập thể và Cá nhân có đóng góp công sức và vật chất cho mọi mặt công tác Hội. Để kịp thời tuyên dương các nhà Hảo tâm đóng góp Quỹ khuyến học: Hội trao Giấy ghi nhận Tấm lòng vàng cho TT và CN ủng hộ Quỹ KH mức tiền từ 500 ngàn đồng trở lên, chú ý xếp loại Khen thưởng hàng năm tùy theo mức thành tích vv…Hàng năm Hội KH vinh danh Tấm gương học tập suốt đời để nhân rộng điển hình.
5/ Kết quả của Dân vận khéo thể hiện qua Phong trào học tập của người lớn trong các mô hình (GĐ, DH, CĐ, ĐV).
      -Hiệu quả của làm tốt công tác Dân vận đã được thể hiện rõ trong thành tích của Hội Kh trong nhiều năm qua. Riêng năm 2020 đã cho thấy rõ các kết quả nhờ Dân vận khéo như sau: nhiều lớp dạy nghề được tổ chức, tất cả các khu dân cư các Tổ đân phố đều có Đội văn nghệ thường xuyên tập luyện biểu diễn phục vụ nhân dân, nhiều hộ gia đình khó khăn học được nghề rồi mở cửa hàng ăn uống, tạo việc làm có thu nhập ổn định, nhân dân tích cực học tập tăng hiểu biết về chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ đó xây dựng cuộc sống trong khu dân cư ngày càng văn minh giàu đẹp.
      - Các mô hình học tập được củng cố và phát triển: năm 2020 có 24 chi hội KH, hơn 2000 Hội viên, đăng ký GĐHT với tổng số 8649 Hộ/13 000 hộ (đạt 67%). Đã có 7 Dòng họ tham gia DHHT, có 28 Tổ dân phố/28 đạt 100% Tổ dân phố đăng ký CĐHT, 6 Trường học đăng ký ĐVHT. Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 281 của Thủ tướng Chính phủ về XDXHHT Giai đoạn 2016-2020, Hội nghị đã vinh danh các Tập thể và CN xuất sắc gồm 17 Tổ dân phố CĐHT, 01 CLB dân ca, 18 GĐHT tiêu biểu, 5 DHHT tiêu biểu, 6 ĐVHT tiêu biểu và 24 cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học.
       KẾT LUẬN:
      Trong bối cảnh hiện nay, người cán bộ Hội Khuyến học cần phải làm Dân vận thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp “Xây dựng xã hội học tập”, triển khai nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt lời Bác đã dạy về Dân vận: “Một việc làm tốt bằng vạn bài diễn văn hay” trong vận động nhân dân thực hiện các mô hình học tập chắc chắn sẽ thành công./.
 
ĐÀO THỊ TẠO
Chủ tịch Hội khuyến học Phường Nhân chính
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học