HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI HỌP CHUẨN BỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

Sáng nay, 22/1/2019, tại Cung trí thức thành phố, Hội nghị Ban chấp hành Hội khuyến học Hà Nội đã tiến hành họp nhằm chuẩn bị cho Tổng kết năm 2019.
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI HỌP CHUẨN BỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019
      Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Ủy viên ban Thường vụ Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội đã chủ trì hội nghị.
      Tới dự dự hội nghị có các ông bà là ủy viên ban chấp hành đại diện lãnh đạo các Tổ chức ban ngành, đoàn thể:
      Bà Lê Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội; Ông Lê Đình Lập - Chủ tịch Hội cựu giáo chức hà Nội; Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Liên đoàn  Lao động Hà Nội; Ông Phùng Đình Thảo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội; Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
      Các ủy viên ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra đã đến dự họp đông đủ.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh -  Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội


Ông Nguyễn văn Xa - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội
 
      Hội nghị đã được nghe:  Ông Nguyễn văn Xa - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác của 2 ban: Ban Phong trào - Thi đua và Ban Thông tin tuyên truyền. Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác của Ban Tổ chức và Ban Xây dựng Quỹ khuyến học.
      Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu bổ sung, phân tích, dề xuất của các ông bà:
      - Ông Lê Xuân Hảo - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Mê Linh.
      - Ông Đỗ Hữu Cận - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch Hội khuyến học quận Bắc Từ Liêm.
      - Ông Đào Duy Trung - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội khuyến học quận Tây Hồ.
      - Bà Chị Thị Liên Hương - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch Hội khuyến học quận Thanh Xuân.
      - Ông Nguyến Văn Xuân - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban khuyến học Trường Đại học Thăng Long.
      - Bà Lê Thị Kim Anh - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội.
      - Bà Hà Thị Lê Nhung - Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội khuyến học quận Đống Đa.
      - Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
      Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh đã phát biểu tổng kết tiếp thu các ý kiến của các ông bà trong Ban chấp hành đã phát biểu đẻ tiếp tục bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện văn bản chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019.

Tin và ảnh PHAN LẠC SẮC