HỘI KHUYẾN HỌC XÃ TIỀN PHONG VÀ BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Hội khuyến học xã Tiền Phong tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện công tác Xây dựng "Xã hội học tập" năm 2023.
Ông Bùi Văn Công - Chủ tịch HKH huyện trình bày các nội dung tuyên truyền
    Đến dự và trực tiếp quán triệt có ông Bùi Văn Công - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Mê Linh. Về phía địa phương có bà Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Vũ Hoàng Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch MTTQ xã; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị xã hộị, các đoàn thể của xã; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trong xã; Trưởng Ban khuyến học của các dòng họ trong xã.

Đại biểu tham dự hội nghị


Bà Vũ Hoàng Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu
    Phát biểu tổng kết hội nghị, bà Vũ Hoàng Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá cao ý thức trách nhiệm của các đại biểu về dự  hội nghị, đồng thời quán triệt tới các đại biểu căn cứ nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, phấn đấu để xã Tiền Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

BÙI VĂN CÔNG
Chủ tịch HKH huyện Mê Linh