HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐƯỢC ĐẢNG BỘ TẶNG GIẤY KHEN

Hội khuyến học phường Trương Đinh, quận Hai Bà Trưng trong hai năm vừa qua cùng với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ông Trần Văn Tré - Chủ tịch HKH phường nhận Giấy khen của Đảng ủy Phường trao tặng Hội khuyến học phường Trương Định
          Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường Trương Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội Khuyến học phường Trương Định được Ban chấp hành Đảng bộ phường khen tặng Giấy khen: Đã có thành tích trong 2 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị  "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ".

TRẦN VĂN TRÉ
Chủ tịch Hội khuyến học
Phường Trương Định, Q.Hai Bà Trưng,