HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN THANH OAI MỞ LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai về việc thực hiện đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Sáng nay, ngày 05 tháng 10 năm 2022 tai Hội trường Phòng GD &ĐT huyện Thanh Oai, Hà Nội, Hội Khuyến học huyện Thanh Oai đã mở lớp tập huấn công tác xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030.
Ông Lê Mạnh Thức - Chủ tịch HKH huyện Thanh Oai khai mạc lớp tập huấn
      Thành phần dự tập huấn có các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể trong huyện, Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội khuyến học huyện, Đại diện lãnh đạo, Chủ tịch hội khuyến học, Ủy viên thư ký và đại diện các chi hội khuyến học tiêu biểu của 21 xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn
      Tại buổi tập huấn, Hội khuyến học huyện Thanh Oai đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện và triển khai  Mô hình học tập bao gồm: Bộ tiêu chí về Công dân học tập,  Các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập do Hội khuyến học Việt Nam đã ban hành tại Quyết đinh số 242 và 244/QĐ -KHVN ngày 28/7/2022. Mỗi mô hình học tập  gồm 3 tiêu chí và từ 4 đến 10 chỉ số đánh giá cụ thể.

Bà Lê Thị Loan trình bày các nội dung tập huấn
      Sau buổi tập huấn hội khuyến học Thanh Oai và các đơn vị  thảo luận kỹ lưỡng từng tiêu chí và chỉ số đành giá cũng như cân nhắc tình hình cụ thể đã đi đến thống nhất nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể cho các đơn vị.
      Cụ thể là: Tất cả 21 hội khuyến học các xã, thị trấn sau buổi tập huấn tham mưu vởi Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân xã, thị trấn để triển khai. Đối với 3 đơn vị đã thực hiện thí điểm mô hình Công dân học tập năm 2021 tếp tục triển khai đại trà mô hình Công dân học tập trong đơn vị mình. Các Mô hình còn lại  từng bước thực hiện thí điểm sau đó nhân rộng. Các đơn vị chưa thực hiện thí điểm năm 2021 nghiên cứu tiêu chí, hướng dẫn  triển khai có chọn lọc sau đó nhân rộng.
Buổi tập huấn đã kết thúc trong không khí hào hứng và quyết tâm của các đại biểu.


LÊ THỊ LOAN
Phó Chủ tịch HKH huyện Thanh Oai