HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN GIA LÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

Ngày 05/8/2017, Hội khuyến học huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.
HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN GIA LÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.
         Tới dự và  chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Lý Duy Thanh – UVTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện; Bà Đặng Thị Sáu - Ủy viên Thường vụ Hội khuyến học thành phố Hà Nội; Các ông bà đại diện Ban Tuyên giáo, MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. Thành phần hội nghị gồm toàn thể các ông bà là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội khuyến học của 22 xã, thị trấn.

                                                                Tin và ảnh ĐẶNG THỊ SÁU