ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ VIÊN AN LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 28/3/2023, Hội khuyến học xã Viên An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự có các đồng chí trong Thường trực Hội khuyến học huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Viên An...
Hội khuyến học huyện Ứng Hòa tặng hoa chúc mừng Đại hội
    Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Viên An có 06 chi hội, 18 ban khuyến học với 1875 hội viên tham gia làm công tác khuyến học. Trong những năm qua, Hội khuyến học xã và các chi hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học được 385 triệu đồng để khen thưởng cho 348 em đạt thành tích cao trong học tập, thi đỗ các trường đại học, cao đẳng. Nhiều chi hội có vốn quỹ khuyến học cao như: Chi hội thôn Viên Ngoại, họ Vũ, họ Đỗ, Họ Nguyễn, họ Tạ, họ Ngô, dòng họ Lê quỹ có số dư 70 triệu đồng... Bên cạnh đó, các nhà trường trong xã cũng phát động và xây dựng quỹ khuyến học để động viên, trao thưởng cho học sinh đạt thành tích, học sinh nghèo vượt khó; MTTQ và các đoàn thể cũng quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng, gia đình học tập; giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, Hội khuyến học xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các thôn, các nhà trường vận động ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em được 04 thiết bị học tập là điện thoại thông minh, máy tính tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học tập của xã. Năm 2022, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 12 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HKH huyện phát biểu chỉ đạo
     Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội khuyến học xã Viên An tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài theo mô hình khuyến học mới; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, mô hình “Công dân học tập”. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát triển hội viên, xây dựng quỹ đạt 50 ngàn/ dân/ năm. Đến cuối nhiệm kỳ có 100% gia đình cán bộ đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, mỗi cán bộ đảng viên đạt danh hiệu “Công dân học tập”, mỗi chi bộ đảng là một “Chi bộ học tập”, 90% gia đình, 75% dòng họ, 90% cộng đồng, 95% đơn vị đạt danh hiệu học tập…

Ban chấp hành Hội khuyến học xã Viên An nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt
    Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào BCH hội khuyến học xã Viên An nhiệm kỳ 2023 -2028.
    Nhân dịp này, UBND xã Viên An đã khen thưởng 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2017 -2022.
    Ghi chú:
    + Tổ chức 05 buổi lễ tuyên dương.
    + Khen 348 em.
 
QUẢN THỊ BĂNG
Phó Chủ tịch HKH huyện Ứng Hòa