VIẾT ĐI ANH

Ông Lê Ngọc Lạp - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội khuyén học huyện Ba Vì, lại nguyên là nhà giáo Hiệu trưởng Trường THCS Đồng cỏ và Bò Sữa Ba Vì, lại là người rất yêu thơ, Ông là một cộng tác viên tiếu biểu cho bản tin Khuyến học và Website Hội khuyến học Hà Nội trong 10 năm qua. Xin đăng cảm xúc của ông về những người cầm bút viết tin, bài.
Bản tin Khuyến học Hà Nội
                 VIẾT ĐI ANH
Viết đi anh những Tấm gương khuyến học
Tron tình người và Sáng chữ Tâm.
Đông Đa, Tây Hồ, Ba Vì, Dịch vọng
Cầu Giấy, Mê lĩnh, Phú Xuyên tỏa sáng
Những tinh thần khuyến học của nhân dân
Ai đã viết đồng hành cùng năm tháng
Tấm lòng vàng cùng việc tốt trong dân
Không lương bổng mà sao hay là vậy
Khó vô cùng mà vẫn gắng, vẫn say
Cây bút ấy chỉ những người khuyến học
Rất miệt mài mong mở rộng chữ Tâm
Hà Nội ơi! đất nước sẽ bừng xuân
Hãy nhớ nhé! những Tấm gương khuyến học
 
    30/10/2021
LÊ NGỌC LAP

Tản Lĩnh, Ba vì