PHẢI CÓ LỌ CỒN

Cùng với băng khẩu để tránh giọt bắn từ hơi thở, mọi người cần phải luôn luôn sát khuẩn tay bằng cồn. Có như vậy mới hạn chế được lây lan vi rút Covid-19. Lọ cồn sẽ là vật gây ấn tượng trong đại dich Covid-19 này.
Phải thường xuyên sát khuẩn bằng cồn
           PHẢI CÓ LỌ CỒN!
Lọ cồn ơi! Lọ cồn ơi!
Mày là cứu cánh cho dân dịch này,
Đi đâu cũng thấy mặt mày.
Lọ cồn luôn xịt vào tay mỗi người
Tránh vi rút không thể lười,
Vì dịch Covid mọi người phải lo,
Lọ cồn người nhận, người cho,
Xoa cho vi rút không đo ván mình
Ngồi xe suốt cuộc hành trình,
Lọ cồn nhắc nhở mọi người khi lên.
Từ cấp dưới đến cấp trên,
Văn phòng đều có sẵn bên lọ cồn.
Đi mua hàng phải ôn tồn,
Xếp hàng giãn cách, lọ cồn xịt tay,
Trong cái dủi, có cái may,
Mọi người đều được chạm tay lọ cồn.
Bởi tránh dịch, chẳng được hôn,
Vài lời khích lệ lọ cồn hôm nay!

                         PHAN SƠN LINH