KHUYẾN HỌC BA ĐÌNH

Cảm xúc về những hoạt động khuyến học của quận Ba Đình, Nguyễn Thanh Kha có bài thơ sau:
KHUYẾN HỌC BA ĐÌNH
KHUYẾN HỌC BA ĐÌNH
Quận Ba Đình của chúng ta,
Phong trào khuyến học đã là tư lâu.
Mười bốn phường đã quyết tâm,
Thi đua vận động toàn dân cùng làm.
Động viên các cháu chăm ngoan,
Học hành cố gắng giỏi giang đó là
Từ cấp một đến cấp ba,
Ngày một tiến bộ theo đà lên cao
Động viên các cháu làm sao
Khoa học kỹ thuật nâng cao bằng người
Hiện nay ở khắp mọi nơi
Tiếng chuông khuyến học từng hồi vang lên
Mong rằng Quận uỷ cấp trên
Giáo khoa đạo đức đưa lên hàng đầu
Dạy cho con cháu mai sau
Nghĩa nhân trung hiếu thấm sâu trong lòng.
               
                            LÊ THANH KHA
                              Hội Khuyến học 
             Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình