CHÀO XUÂN NHÂM DẦN

Cảm xúc của Trần Thị Minh Thu vè mùa xuân Nhâm đến với Khuyến học
CHÀO XUÂN NHÂM DẦN

CHÀO XUÂN NHÂM DẦN
Chợt thấy Bình minh vạt nắng hồng,
Mây vừa lãng đãng giữa tầng không,
Tây Hồ một thoáng hương say gọi,
Phố đón Xuân về buổi cuối Đông.
Những cánh Mai; Đào gió nhẹ lay,
Mùi hương lắng đọng trái tim này,
Đôi Rồng thời Lý lượn trên sóng,
Tiếng chuông chùa, sương lạnh tình say.
Cảnh Tây Hồ đã rộn sắc xuân,
Thơ  làm “Khuyến học” kịp khai vần,
Giúp học trò yêu thêm đất nước,
Em đưa vào tiết học đầu xuân./.

                Tây Hồ, ngày 03.2.2022
Nhà giáo Trần Thị Minh Thu, Trường THPT Đông Đô.