CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC HÀ NỘI KHÓA 3, NHIỆM KỲ 2011-2015

Chủ tịch và các phó Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội
 
Ông NGUYỄN KIM HOÃN,
Nguyên Thành uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
. Số điện thoại liên hê: 0913.2221122
 Bà PHẠM THỊ HỒNG NGA
Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở SG&ĐT Hà NộiÔng LÊ VĂN QUANG
Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Ông NGUYỄN ĐÌNH TÍCH
Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tây