ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Trong hai ngày 25, 26/2, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2020 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình.
          Dự Đại hội có các đồng chí: GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam;  Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương, các khối trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La và 235 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh.
 
Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và
lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng
Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2020
         Đại hội đã đánh giá những thành tựu trong 15 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học tỉnh. Hội luôn có mặt trong tốp 5 những đơn vị có thành tích xuất sắc nhất toàn quốc. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, phong trào khuyến học của tỉnh đã có bước phát triển mới khá toàn diện với tốc độ cao, tạo được sự phát triển cân đối giữa các địa bàn. Các chỉ số phát triển phong trào khuyến học đều đạt và vượt chỉ tiêu: toàn tỉnh hiện có 672 hội khuyến học cơ sở, 498.966 hội viên, bằng 26,36% dân số; có 212.050 gia đình hiếu học, bằng 39,6% số hộ; 3.795 dòng họ hiếu học, bằng 58,8% số dòng họ; 1.361 cộng đồng khuyến học, bằng 38,75% số khu dân cư; các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh huy động được trên 1,5 triệu lượt người tham gia học tập các chuyên đề; có 218 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị xã hội học tập cấp cơ sở”, bằng 70% số đăng ký; quỹ khuyến học toàn tỉnh có 58,8 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 31.000 đồng…
         Triển khai Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trong 2 năm (2014 – 2015) đạt kết quả cao, đã tạo sự chuyển biến mới về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, vai trò, vị thế của hội khuyến học các cấp được nâng cao.
Nhiệm kỳ 2016 – 2020, các cấp Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp; phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, phấn đấu sớm có địa phương được công nhận là “Đơn vị học tập” và Thái Bình là “Tỉnh học tập”…
 
Lãnh đạo Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc
cho Hội khuyến học tỉnh Thái Bình
         Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đã thông tin những xu thế của phong trào khuyến học thế giới, đề nghị Hội Khuyến học tỉnh cần chú trọng một số nhiệm vụ trong thời gian tới: gắn giáo dục người lớn với xây dựng xã hội học tập và công tác bồi dưỡng nhân lực ở trình độ cao đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; phấn đấu hết năm 2016 có “Xã học tập”; sớm xây dựng đề tài “Mô hình công dân học tập” của tỉnh…
         Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề nghị các cấp hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chỉ đạo tổ chức triển khai đại trà trong toàn tỉnh phong trào xây dựng các mô hình học tập theo mục tiêu Đề án 281 của Chính phủ; tập trung xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa tới công tác bồi dưỡng cán bộ hội. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho Hội Khuyến học các cấp hoạt động.
        Tại Đại hội, đã trao Cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam cho 3 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội cũng công bố 45 Ủy viên Ban Chấp hành, 13 Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. NGƯT Nguyễn Thanh Cầm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

                                                                 PHAN LẠC SẮC (Theo Báo Thái Bình)